رئیس مجلس شورای ملی کره جنوبی برای یک دیدار رسمی وارد قرقیزستان می شود

رئیس مجلس شورای ملی کره جنوبی برای یک دیدار رسمی وارد قرقیزستان می شود

Tainynews – رئیس مجلس شورای ملی کره جنوبی پارک بایونگ-سئوگ در تاریخ 3 آوریل برای دیدار رسمی وارد قرقیزستان شد.

هیئت پارلمانی هنگام فرود در فرودگاه بین المللی ماناس توسط معاون رئیس مجلس نوربك سیدیگالیف مورد استقبال قرار گرفت.

در طی این بازدید چندین نشست سطح بالا در تاریخ 3-5 آوریل برگزار خواهد شد.

رئیس مجلس شورای ملی همچنین برای بررسی ظرفیت های گردشگری خود از منطقه ایسیک کول بازدید می کند.

Author: admin