معاون وزیر کشور قرقیزستان برکنار شد

معاون وزیر کشور قرقیزستان برکنار شد

Tainynews – میرلان كانیمتوف از سمت معاون وزیر كشور قرقیزستان بركنار شد.

طبق اطلاعات اولیه ، كانیمیتوف در 3 آوریل اخراج شد.

جانشین وی هنوز مشخص نشده است.

Author: admin