وزرای کشور قرقیزستان ، قزاقستان در مورد همکاری گفتگو می کنند

وزرای کشور قرقیزستان ، قزاقستان در مورد همکاری گفتگو می کنند

Tainynews – وزرای کشور قرقیزستان و قزاقستان در نشستی در آلماتی در مورد همکاری بحث و تبادل نظر کردند.

وزرا بار دیگر تعهد خود را برای هماهنگی بیشتر تلاش های مشترک در مبارزه با جرایم فرامرزی ، تبادل اطلاعات تأیید کردند.

سازمان های اجرای قانون دو کشور در جستجوی مجرمان تحت تعقیب همکاری می کنند. بنابراین ، 35 متهم تحت تعقیب پلیس قرقیزستان در قزاقستان واقع شدند و پلیس در قرقیزستان 17 مظنون تحت تعقیب پلیس قزاقستان را بازداشت کرد.

وزرای کشور از همکاری بین مناطق دو کشور خودداری کردند.

طرفین متعهد شدند که همکاری بیشتر در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته را ادامه دهند.

Author: admin