115 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط جدی هستند

115 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط جدی هستند

Tainynews – وزارت بهداشت در تاریخ 3 آوریل گزارش داد که 582 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در بیمارستان ها تحت درمان هستند.

444 بیمار در وضعیت متوسطی جدی قرار دارند.

115 بیمار وخیم هستند

23 بیمار در شرایط بحرانی هستند.

729 بیمار از طریق ویروس کرونا ویروس در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin