بیش از 7000 واکسن Covid-19 در آلماتی برای یک روز

بیش از 7000 واکسن Covid-19 در آلماتی برای یک روز

عکس: دیمیتری مازورنکو // Vlast.kz

Tainynews – وزارت بهداشت عمومی گزارش داد ، بیش از 7000 نفر در 2 آوریل در آلماتی علیه عفونت ویروس کرونا واکسینه شدند.

وزارت بهداشت عمومی روز شنبه گفت: “7،060 نفر در 2 آوریل واکسینه شدند. روند واکسیناسیون جمعیت در آلماتی ادامه دارد.”

واکسیناسیون تمام افراد حاضر در جمعه از آلماتی آغاز شد. کلینیک های سرپایی تا ساعت 8.00 بعد از ظهر شهروندان را برای واکسیناسیون دریافت می کردند.

باکیتژان ساگینتایف ، شهردار آلماتی گفت که آلماتی 21،850 دوز واکسن Sputnik V دریافت کرده است. شهردار گفت این شهر ماهانه 250،000 دوز دریافت خواهد کرد.

Author: admin