قزاقستان 70 مورد پنومونی ویروس کرونا را برای یک روز ثبت می کند

قزاقستان 70 مورد پنومونی ویروس کرونا را برای یک روز ثبت می کند

Tainynews – قزاقستان 70 مورد پنومونی ویروس کرونا در روز گذشته ثبت کرده است.

192 بیمار به مدت یک روز از ذات الریه ویروس کرونا بهبود یافتند. 2 بیمار فوت کردند.

تعداد کل موارد پنومونی ویروس کرونا از اول آگوست به 50765 مورد رسیده است. تعداد کشته شدگان ناشی از ذات الریه ویروس کرونا 696 نفر بود. تعداد کل بهبودها به 48610 مورد رسید.

Author: admin