وزارتخانه های خارجه قرقیزستان ، آذربایجان برای رایزنی های دوجانبه انجام می دهند

وزارتخانه های خارجه قرقیزستان ، آذربایجان برای رایزنی های دوجانبه انجام می دهند

Tainynews – وزیر امور خارجه قرقیزستان روسلان کازاکبائف در حاشیه نشست شورای وزیران خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع در 2 آوریل در مسکو با جیخون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار کرد …

Author: admin