وزیر امور خارجه ایران برای بازدید از کشورهای آسیای میانه

وزیر امور خارجه برای بازدید از کشورهای آسیای میانه

Tainynews – محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه دیدار خواهد کرد.

وزارت امور خارجه ازبکستان گفت ، هیئت به رهبری وزیر امور خارجه ایران در تاریخ 5 آوریل وارد ازبکستان می شود.

همکاری دو جانبه فعلی و چشم انداز آن در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، سرمایه گذاری ، حمل و نقل ، لجستیکی و سایر حوزه ها در گفتگوهای آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه ایران همچنین از قرقیزستان ، قزاقستان و ترکمنستان دیدار خواهد کرد.

Author: admin