معاون وزیر کشور قرقیزستان نامگذاری شد

معاون وزیر کشور قرقیزستان نامگذاری شد

Tainynews – نوربک عبدیف به عنوان معاون وزیر کشور قرقیزستان منصوب شد.

دستور انتصاب مربوطه توسط نخست وزیر اولوکبک ماریپوف امضا شد.

معاون وزیر جدید منصوب شده توسط وزیر کشور اولان نیازبکوف در 4 آوریل به کارمندان معرفی شد.

عبدیف در این پست جایگزین میرلان كانیمتوف شد كه گفته می شود استعفا داد.

عبدیف 53 ساله از سال 1999 در پلیس خدمت می کند.

Author: admin