4 مرگ توسط Covid-19 که به مدت یک روز در قرقیزستان ثبت شده است

4 مرگ توسط Covid-19 که به مدت یک روز در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews – چهار مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا در روز گذشته در قرقیزستان ثبت شد ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 4 آوریل گزارش داد.

این مرگ ها شامل 3 مورد در بیشکک ، 1 مورد در منطقه چوی بود.

تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا به 1506 نفر رسید.

Author: admin