7 کارگر پزشکی بیشتر با COVID-19 در قرقیزستان قرارداد می بندند

7 کارگر پزشکی بیشتر با COVID-19 در قرقیزستان قرارداد می بندند

Tainynews – هفت مورد ویروس کرونا ویروس کرونا در طی روز گذشته در میان کارگران پزشکی در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 4 آوریل گزارش داد.

تمام این موارد در بیشکک ثبت شده است.

دو کارگر پزشکی پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا از بیمارستان مرخص شدند. یک کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شد.

در مجموع 4266 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4206 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin