87 مورد بهبودی روزانه از عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

87 مورد بهبودی روزانه از عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – 87 نفر از عفونت ویروس کرونا در روز گذشته در قرقیزستان بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 46 مورد در بیشکک ، 30 مورد در منطقه چوی ، 5 مورد در منطقه ایسیک کول ، 3 مورد در منطقه باتکن ، 2 مورد در منطقه جلال آباد ، 1 مورد در اوش بود.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از مارس 2020 به 85164 مورد رسیده است.

Author: admin