ازبکستان 193 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش می کند

ازبکستان 193 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده است

Tainynews – ازبکستان طی روز گذشته 193 مورد ویروس کرونا ویروس جدید ثبت کرده است.

موارد جدید در 8 منطقه کشور کشف شده است ، 154 مورد در تاشکند ثبت شده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 83،623 مورد رسیده است.

یک بیمار به دلیل ویروس کرونا ویروس کرونا به مدت یک روز درگذشت. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا به 631 نفر رسید.

180 بیمار به مدت یک روز از ویروس کرونا ویروس بهبود یافتند و مجموع موارد بهبودی را به 81،629 رسید.

میزان بهبودی 98٪ است.

1،363 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. 209 نفر از آنها وخیم هستند ، 94 نفر وخیم هستند.

Author: admin