قزاقستان 2،054 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش می کند

قزاقستان 2،054 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، قزاقستان 2،054 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرده است.

این موارد جدید شامل 572 مورد در آلماتی ، 476 مورد نورالسلطان ، 278 مورد در منطقه آلماتی ، 109 مورد در منطقه قزاقستان غربی ، 100 مورد در منطقه آتیراو ، 84 مورد در منطقه کاراگاندا ، 82 مورد در منطقه آکتوبه ، 63 مورد در شیمکنت ، 46 مورد در منطقه اکمولا ، 41 مورد بوده است. در منطقه پاولودار ، 38 در منطقه کیزیلوردا ، 37 در منطقه قزاقستان شرقی ، 35 در منطقه Kostanai reigon ، 26 در منطقه ترکستان ، 25 در منطقه Jambyl ، 24 در منطقه Mangistau ، 18 در منطقه قزاقستان شمالی.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 253107 مورد رسیده است.

Author: admin