قزاقستان گزارش از 1921 مورد جدید ویروس کرونا در روز است

قزاقستان گزارش از 1921 مورد جدید ویروس کرونا در روز است

Tainynews – قزاقستان طی روز گذشته 1921 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

موارد تازه تأیید شده شامل 611 مورد در آلماتی ، 368 مورد در نور سلطان است. 255 در منطقه آلماتی ، 103 در منطقه قزاقستان غربی ، 103 در منطقه Atyrau ، 88 در منطقه Karaganda ، 61 در منطقه Aktobe ، 54 در منطقه Pavlodar ، 52 در Akmola ، 48 در Shymkent ، 35 در منطقه Kostanai ، 34 در منطقه قزاقستان شرقی ، 31 در منطقه Mangistau ، 26 در منطقه Jambyl ، 20 در منطقه قزاقستان شمالی ، 18 در منطقه Kyzylorda ، 12 در منطقه ترکستان.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 255،028 رسید.

Author: admin