رئیس مجلس شورای ملی کره جنوبی از مجتمع یادبود آتا بیت در خارج بیشکک بازدید کرد

رئیس مجلس شورای ملی کره جنوبی از مجتمع یادبود آتا بیت در خارج بیشکک بازدید کرد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی پارلمان قرقیزستان گزارش داد – رئیس مجلس شورای ملی کره جنوبی پارک Byeong-seug در تاریخ 5 آوریل در قالب سفر رسمی خود به قرقیزستان از مجتمع یادبود آتا بیت در خارج از بیشکک بازدید کرد …

Author: admin