وزیر دفاع تاجیکستان در سفر رسمی به ایران

وزیر دفاع تاجیکستان در سفر رسمی به ایران

Tainynews فریدون مهدالعلیزدا سخنگوی وزارت دفاع به خبرگزاری خوار گفت – سرهنگ ژنرال شرالی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در یک سفر رسمی به ایران عزیمت کرد.

وزیر دفاع تاجیکستان با مقامات مهم سیاسی و دفاعی مذاکره خواهد کرد تا در مورد طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به همکاری های نظامی و فنی ، هماهنگی و تبادل اطلاعات در مبارزه مشترک با تروریسم گفتگو کند.

Author: admin