نخست وزیر به رئیس کره گفت: گردش تجاری بین قرقیزستان و کره جنوبی فقط 100 میلیون دلار است

نخست وزیر به رئیس کره گفت: گردش تجاری بین قرقیزستان و کره جنوبی فقط 100 میلیون دلار است

Tainynews – نخست وزیر Ulukbek Maripov در دیدار با رئیس مجلس شورای ملی کره Park Byeong-seug در 5 آوریل گفت: گردش مالی تجارت بین قرقیزستان و کره جنوبی فقط 100 میلیون دلار است که نشان دهنده پتانسیل و امکانات موجود نیست.

Author: admin