6 منطقه قزاقستان در منطقه قرمز ویروس کرونا

6 منطقه قزاقستان در منطقه قرمز ویروس کرونا

Tainynews – نور سلطان ، شهر آلماتی ، آتیرائو ، آکتوبه ، منطقه آلماتی و منطقه قزاقستان غربی هنوز در منطقه قرمز ویروس کرونا هستند.

مناطق Shymkent ، Akmola و Karaganda در منطقه زرد قرار دارند ، که دومین در سیستم سه لایه مورد استفاده در این کشور است.

بقیه مناطق در منطقه سبز باقی مانده اند.

قزاقستان 1921 مورد جدید از عفونت ویروس کرونا را ثبت کرده و تعداد کل موارد تایید شده COVID-19 را به 255،028 رسانده است.

Author: admin