روسیه 8،646 مورد جدید ویروس کرونا و 343 مورد مرگ گزارش داده است

روسیه 8،646 مورد جدید ویروس کرونا و 343 مورد مرگ گزارش داده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 8،646 مورد جدید ویروس کرونا ثبت کرده است.

موارد جدید در 83 منطقه ثبت شده است. 1112 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4،589،540 نفر رسیده است.

طی روز گذشته 343 مورد مرگ مرتبط با عفونت ویروس کرونا ثبت شده است. تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا به 100717 نفر رسید.

در کل بیش از 121.9 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 249000 آزمایش برای روز گذشته.

492،299 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin