سفیر ایران در م Instituteسسه مطالعات استراتژیک ملی در بیشکک سخنرانی مهمان می کند

سفیر ایران در م Instituteسسه مطالعات استراتژیک ملی در بیشکک سخنرانی مهمان می کند

Tainynews – سعید خرازی سفیر ایران در قرقیزستان سخنرانی مهمان خود را در انستیتوی مطالعات استراتژیک ملی در بیشکک انجام داد …

Author: admin