بیش از 2100 مدرسه کلاسهای آفلاین را در سراسر قرقیزستان از سر می گیرند

بیش از 2100 مدرسه کلاسهای آفلاین را در سراسر قرقیزستان از سر می گیرند

Tainynews – وزارت آموزش و علوم ، حدود 2،147 مدرسه در سراسر قرقیزستان کلاسهای آفلاین را از 5 آوریل از سر گرفتند.

از سرگیری کلاس های آفلاین با توجه به COVID-19 در هر منطقه خاص در سطوح محلی تصمیم گیری شد.

دانش آموزان مدارس کلاس های 6 ، 7 ، 8 و 10 در بیشکک کلاس های آنلاین را ادامه می دهند.

هفت مدرسه در منطقه چوی به کلاسهای آنلاین رفتند. یکی از این مدارس به دلیل تعمیر دوباره کلاس های آنلاین را از سر گرفت.

Author: admin