لیست نهایی رأی دهندگان برای همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان از 3.6 میلیون نفر گذشته است

لیست نهایی رای دهندگان برای همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان از 3.6 میلیون نفر گذشته است

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان لیست نهایی رأی دهندگان برای همه پرسی قانون اساسی را که در 11 آوریل برگزار می شود ، منتشر کرد.

لیست رأی دهندگان از اول آوریل 3،606،201 شهروند را شامل می شود.

48 شعبه اخذ رأی در خارج از قرقیزستان تأسیس شد ، جایی که در لیست نهایی رای دهندگان 58598 شهروند وجود دارد.

لیست رای دهندگان برای انتخابات شورای محلی شامل 3 میلیون و 318 هزار و 130 شهروند است. آنها شامل 1،587،598 مرد و 1،730،053 زن هستند.

Author: admin