بیشکک میزبان جشنواره بین المللی جاز است

بیشکک میزبان جشنواره بین المللی جاز است

Tainynews – جشنواره بین المللی جاز جاز-بیشکک-بهار در تاریخ 23 تا 24 آوریل در فیلارمونیک ملی قرقیزستان آغاز می شود.

این جشنواره جاز یک رویداد فرهنگی سالانه سنتی است. این جشنواره هر ساله از طریق موسیقی کشورهای مختلف و فرهنگ آنها را متحد می کند.

در این جشنواره هنرمندانی از قرقیزستان ، اتریش ، اسرائیل ، اسپانیا و ترکیه به اجرای برنامه می پردازند.

Author: admin