بخش نیروهای عملیات ویژه در وزارت دفاع قرقیزستان ظاهر می شود

بخش نیروهای عملیات ویژه در وزارت دفاع قرقیزستان ظاهر می شود

تصویر نماینده

Tainynews نورلان کیرشایف ، معاون وزیر دفاع در نشست کمیته امور بین الملل ، دفاع و امنیت پارلمان قرقیزستان در 5 آوریل ، گفت: “نیروهای عملیات ویژه در وزارت دفاع قرقیزستان ایجاد می شوند …

Author: admin