مینسک میزبان روزهای سینمای قرقیزستان است

مینسک میزبان روزهای سینمای قرقیزستان است

Tainynews به گزارش گروه فیلمبرداری ، روزهای سینمای قرقیزستان در تاریخ 9-11 آوریل در مینسک برگزار می شود.

این رویداد به سی امین سالگرد استقلال قرقیزستان و هشتادمین سالگرد هنرمند مردمی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، بولوتبک شمشیف ، کارگردان سینما اختصاص دارد.

فیلم های مدرن قرقیزستانی و شوروی که جوایز مختلفی کسب کرده اند به نمایش در می آیند.

Author: admin