وزارت خارجه قرقیزستان در تلاش است تا روابط دیپلماتیک خود را با 28 کشور تقویت کند

وزارت خارجه قرقیزستان در تلاش است تا روابط دیپلماتیک خود را با 28 کشور تقویت کند

Tainynews روسلان کازاکبائف ، وزیر امور خارجه در نشست کمیته امور بین الملل پارلمان قرقیزستان در 5 آوریل ، گفت: وزارت امور خارجه قرقیزستان در تلاش است روابط دیپلماتیک با 28 کشور را تقویت کند …

Author: admin