قرقیزستان و تاجیکستان درمورد مبارزه مشترک علیه جرایم سازمان یافته گفتگو می کنند

قرقیزستان و تاجیکستان درمورد مبارزه مشترک علیه جرایم سازمان یافته گفتگو می کنند

Tainynews – خدمات مطبوعاتی وزارت کشور گزارش داد ، وزیر کشور قرقیزستان اولان نیازبکوف با رحیم زودا رامازون هامرو وزیر کشور تاجیکستان در منطقه سغد تاجیکستان در 6 آوریل دیدار کرد.

Author: admin