در قرقیزستان 147 بیمار ویروسی کرونا در شرایط جدی هستند

در قرقیزستان 147 بیمار ویروسی کرونا در شرایط جدی هستند

Tainynews – 690 بیمار از طریق ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 7 آوریل گزارش داد.

518 بیمار در وضعیت متوسطی جدی قرار دارند.

147 بیمار در وضعیت جدی هستند.

23 بیمار در شرایط بحرانی هستند.

623 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه تحت درمان قرار می گیرند.

Author: admin