وزارت اورژانس در حال بررسی گزارشات احتمالی سقوط شهاب سنگ در قرقیزستان است

وزارت اورژانس در حال بررسی گزارشات احتمالی سقوط شهاب سنگ در قرقیزستان است

Tainynews – وزارت شرایط اضطراری در حال بررسی گزارش ها در مورد احتمال سقوط شهاب سنگ در منطقه چوی است.

ساکنان بیشکک گفتند که حوالی ساعت 11:04 بعد از ظهر 6 آوریل متوجه درخشش درخشان در آسمان شدند و احتمال فرود شهاب سنگ را فرض کردند.

در ابتدا ، هیچ خسارت و جرحی در منطقه چوی گزارش نشده است. ممکن است این شی در قلمرو قرقیزستان نیفتاده باشد. این اطلاعات در حال تأیید است. “

وزارت یادآور شد: “ممکن است این شی در قلمرو قرقیزستان نیفتاده باشد. این اطلاعات در حال بررسی است.”

Author: admin