از این تعداد 21 بیمار کروناویروس از بیمارستان مرخص شدند که در مجموع 804 نفر بهبود یافتند

از این تعداد 21 بیمار کروناویروس از بیمارستان مرخص شدند که در مجموع 804 نفر بهبود یافتند

Tainynews – نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، گفت: بیست و یک بیمار کرونا ویروس پس از بهبودی در طی 24 ساعت گذشته از بیمارستان مرخص شدند.

Author: admin