ازبکستان 84000 مورد ویروس کرونا را پشت سر می گذارد

ازبکستان 84000 مورد ویروس کرونا را پشت سر می گذارد

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، ازبکستان 192 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته تأیید کرده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا در کشور به 84127 مورد رسیده است.

174 بیمار برای یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند و مجموع بهبودها را به 82 هزار و 55 مورد رساندند.

1439 بیمار مبتلا به ویروس کرونا همچنان در بیمارستانها باقی مانده اند.

Author: admin