تاجیکستان ، ESCAP در مورد کاهش تأثیرات اقتصادی و اقتصادی همه گیر Covid-19 بحث می کنند

تاجیکستان ، ESCAP در مورد کاهش تأثیرات اقتصادی و اقتصادی همه گیر Covid-19 بحث می کنند

Tainynews – وزیر امور خارجه تاجیکستان سیروزیدین موریدین در 6 آوریل با دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در امور آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) خانم آرمیدا سالسیاه علیسجهبانا گفتگوهای مجازی داشت.

طرفین در مورد مسائل مربوط به كاهش تأثیرات اقتصادی و اقتصادی همه گیر COVID-19 ، اصلاحات سازمان ملل ، ابتكارهای بین المللی تاجیكستان و مشاركت آن در هفتاد و هفتمین نشست ESCAP كه از 26 تا 29 آوریل 2021 برگزار می شود ، از طریق ویدئو كنفرانس ، وزارت خارجه تاجیکستان گفت.

چشم انداز همکاری در زمینه های آب ، انرژی و اقتصادی از دیگر موضوعات مورد بحث قرار گرفت.

Author: admin