آمار Covid-19 برای بیشکک از 7 آوریل

آمار Covid-19 برای بیشکک از 7 آوریل

Tainynews – 97 مورد ویروس کرونا در یک روز گذشته در بیشکک ثبت شده است.

67 بیمار برای یک روز بهبود یافتند. دو بیمار فوت کردند.

تعداد کل ویروس کرونا و پنومونی به 31005 مورد رسید.

تعداد کل بازیابی ها 28306 مورد است.

تعداد کشته شدگان 778 نفر است.

Author: admin