ازبکستان و ترکیه قصد دارند توافق نامه تجارت ترجیحی را امضا کنند

ازبکستان و ترکیه قصد دارند توافق نامه تجارت ترجیحی را امضا کنند

Tainynews – UzA گزارش داد ، یک هیئت ترکی به سرپرستی معاون وزیر تجارت گونکا ییلماز باتور در یک سفر دو روزه وارد ازبکستان شد.

گفتگوها درباره شرایط امضای توافق نامه تجارت ترجیحی بین ازبکستان و ترکیه در تاشکند برگزار می شود.

گروه مذاکره کننده از طرف ازبکستان توسط معاون وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی بدرالدین آبیدوف هدایت می شود.

این توافق نامه برای ایجاد شرایط مطلوب در تجارت متقابل و تعیین مزایای پرداخت حقوق گمرکی واردات آماده می شود.

طرفین این ابزار را برای دستیابی به هدف تقویت تجارت دوجانبه به 5 میلیارد خیلی زود موثرترین ابزار می دانند.

Author: admin