روسیه 8،294 مورد ویروس کرونا و 374 مورد مرگ را گزارش کرده است

روسیه 8،294 مورد ویروس کرونا و 374 مورد مرگ را گزارش کرده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 8،294 مورد ویروس کرونا ثبت کرده است.

موارد جدید در 84 منطقه کشور تأیید شده است. 1037 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4606162 مورد رسیده است.

374 مورد کشنده از عفونت ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد. تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا به 101،480 نفر رسید.

بیش از 122.3 میلیون آزمایش برای آلودگی به ویروس کرونا در کل انجام شده است ، از جمله 249000 آزمایش برای روز گذشته.

491،362 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin