رأی دهندگان 2 رأی در 11 آوریل در قرقیزستان به دست می آورند: یکی برای انتخابات شورای محلی و دیگری برای همه پرسی قانون اساسی

رأی دهندگان 2 رأی در 11 آوریل در قرقیزستان به دست می آورند: یکی برای انتخابات شورای محلی و دیگری برای همه پرسی قانون اساسی

Tainynews – گولنارا جورابایوا ، عضو کمیسیون انتخابات مرکزی ، گفت: – رای دهندگان در قرقیزستان دو رأی در 11 آوریل دریافت می کنند – یکی برای انتخابات شورای محلی ، دوم برای همه پرسی قانون اساسی.

Author: admin