قزاقستان 217،70 نفر را در سراسر کشور علیه ویروس کرونا واکسینه کرد

Tainynews – از 7 آوریل ، قزاقستان 217،70 نفر را در سراسر کشور علیه ویروس کرونا واکسینه کرد.

وزارت بهداشت گفت 22،364 نفر از آنها در 24 ساعت گذشته واکسینه شده اند.

واکسیناسیون از اول فوریه در قزاقستان آغاز شد.

تعداد افراد واکسینه شده براساس مناطق از 7 آوریل:

– آلماتی – 46995 (دوز l) 8608 (؟؟ دوز)؛
– منطقه ترکستان – 20284 (دوز l) 9655 (؟؟ دوز)؛
– منطقه آلماتی – 19941 (دوز l) 6166 (دوز 3)
– نور سلطان – 16،842 (دوز l) 6،956 (؟؟ دوز)؛
– منطقه کاراگاندا – 12 168 (دوز l) ؛ 6 376 (دوز ؟؟) ؛
– منطقه ژامبیل – 11 635 (دوز l) 5259 (؟؟ دوز)؛
– Shymkent – 10 578 (دوز l) 4812 (دوز 3)
– منطقه قزاقستان شرقی – 9798 (دوز l) 5599 (دوز 3)
– منطقه پاولودار – 8723 (دوز l) 3541 (دوز 3)
– منطقه Kostanay – 8558 (دوز l) 3805 (دوز 3)
– منطقه Kyzylorda – 8143 (دوز l) 2938 (دوز 3)
– منطقه قزاقستان غربی – 8134 (دوز l) 2299 (دوز 3)
– منطقه Aktobe – 8023 (دوز l) 23 352 (دوز 3)
– منطقه Akmola – 7829 (دوز l) ؛ 3909 (دوز 3)
– منطقه قزاقستان شمالی – 7000 (دوز l) 2246 (دوز 3)
– منطقه آتیراو – 5487 (دوز l) 2183 (دوز 3)
– منطقه Mangistau – 4470 (دوز l) 837 (دوز 3).

Author: admin