رئیس جمهور رحمان وارد منطقه سغد می شود

رئیس جمهور رحمان وارد منطقه سغد می شود

Tainynews – خبرگزاری خوار گزارش داد ، رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان امروز برای شرکت در جشن های نوروز ، برای افتتاح چندین مکان و ملاقات با مردم محلی ، به منطقه سغد وارد شد.

راجببوی احمدزودا ، فرماندار منطقه سغد و مقامات دولت محلی ، پس از ورود ، در فرودگاه بین المللی خوجند ، رئیس جمهور رحمان را ملاقات کردند.

پیش از این اعلام شده بود که امامعلی رحمان به عنوان بخشی از سفر کاری خود به منطقه سغد ، از وروخ ولسوالی ایسفرا دیدن خواهد کرد.

رحمان در حالی که بحث در مورد اظهارات کامچیبک تاشیف ، رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان مبنی بر اینکه قرقیزستان به تاجیکستان پیشنهاد داده است ووروخ و سرزمینی را در منطقه باتکن قرقیزستان مبادله کند ، از وروخ دیدار خواهد کرد.

Author: admin