مغولستان 554 مورد جدید COVID-19 ، 1 مورد مرگ را تأیید کرد

مغولستان 554 مورد جدید COVID-19 ، 1 مورد مرگ را تأیید کرد

Tainynews وزارت بهداشت در 8 آوریل گزارش داد ، مغولستان 554 مورد جدید COVID-19 را پس از 11116 آزمایش PCR در سراسر کشور تأیید کرد.

451 مورد جدید در اولان باتور ثبت شده است ، بقیه در مناطق تایید شده است.

تعداد کل موارد ویروس کرونا به 12780 مورد رسیده است.

2،637 بیمار تحت درمان هستند ، 74 نفر در شرایط شدید ، 14 نفر در شرایط بسیار شدید قرار دارند.

8140 بیمار با 372 مورد در 24 ساعت گذشته بهبود یافتند.

1 مرگ برای روز گذشته ثبت شد.

Author: admin