روسیه 8،672 مورد جدید ویروس کرونا و 365 مورد مرگ را تایید می کند

روسیه 8،672 مورد جدید ویروس کرونا و 365 مورد مرگ را تایید می کند

Tainynews – روسیه طی یک روز گذشته 8،672 مورد جدید ویروس کرونا و 365 مورد مرگ را ثبت کرده است.

موارد جدید ویروس کرونا در 83 منطقه کشور تأیید شد. 1149 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4،614،834 نفر رسیده است.

در مجموع بیش از 122.6 میلیون آزمایش PCR برای ویروس کرونا ، از جمله 323000 آزمایش برای یک روز گذشته ، انجام شده است.

497753 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin