مظنون آدم ربایی و قتل ایزادا کاناتبکووا سه زندان را در زندانهای روسیه گذرانده است

مظنون آدم ربایی و قتل ایزادا کاناتبکووا سه زندان را در زندانهای روسیه گذرانده است

Tainynews – منابع ضمانت اجرای قانون در 8 آوریل به AKIpress گفتند – ضمیربک تنیزبائف ، مظنون به آدم ربایی و کشته شدن ایزادا کاناتبکووا 27 ساله ، سه زندان را در زندان های روسیه گذرانده است …

Author: admin