وزیران خارجه قرقیزستان و مجارستان درباره سفر ویکتور اوربان نخست وزیر به قرقیزستان گفتگو کردند

وزیران خارجه قرقیزستان و مجارستان در مورد سفر ویکتور اوربان نخست وزیر به قرقیزستان گفتگو کردند

Tainynews – وزیر امور خارجه قرقیزستان روسلان کازاکبائف و وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان پیتر سیجیارتو درباره تشکیل سفر نخست وزیر نخست وزیر ویکتور اوربان به قرقیزستان گفتگو کردند …

Author: admin