قرقیزستان 21 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرده است که در کل 1138 مورد است

قرقیزستان 21 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرده است که در کل 1138 مورد است

Tainynews – نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت ، بیست و یک مورد جدید COVID-19 تا صبح 17 مه تأیید شد.

این موارد جدید شامل 6 مورد در منطقه نارین ، 3 مورد در منطقه چوی ، 2 مورد در بیشکک است.

10 مورد در بین شهروندان قرقیزستان ، که از سن پترزبورگ تخلیه شده بودند ، تأیید شد. آنها پس از رسیدن به محل مشاهده مشاهده شدند. اینها کادرهای مؤسسات آموزش نظامی هستند.

یک کارگر سیستم مجازات ، یک راننده کامیون با مسافت طولانی ، کارمندان پزشکی از جمله موارد تایید شده هستند.

تعداد کل موارد تایید شده به 1138 رسید.

Author: admin