قرقیزستان و مجارستان با سرمایه 50 میلیون دلاری توافق نامه صندوق توسعه را امضا کردند

قرقیزستان و مجارستان با سرمایه 50 میلیون دلاری توافق نامه صندوق توسعه را امضا کردند

Tainynews – وزیر امور خارجه مجارستان پتر شیژارتو با وزیر امور خارجه قرقیزستان روسلان کازاکباف ، معاون نخست وزیر اولوگبک کارمیشاکوف ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع مارات شرشکیف دیدار کرد …

Author: admin