جپاروف مدیر منطقه ای IFC برای آسیای میانه را دریافت می کند

جپاروف مدیر منطقه ای IFC برای آسیای میانه را دریافت می کند

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف در 8 آوریل با مدیر منطقه ای شرکت مالی بین المللی (IFC) برای آسیای میانه کاساندرا کولبرت دیدار و در مورد همکاری در زمینه اجرای پروژه های مهم برای کشور گفتگو کرد …

Author: admin