در صورت بدتر شدن وضعیت Covid-19 ، بیش از 11000 تخت بیمارستانی در قرقیزستان آماده می شود

در صورت بدتر شدن وضعیت Covid-19 ، بیش از 11000 تخت بیمارستانی در قرقیزستان آماده می شوند

Tainynews معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی Uluk-Bek Bekturganov در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت – تعداد بیماران مبتلا به عفونت کرونا ویروس روزانه در حال افزایش است …

Author: admin