چه محدودیت های مرتبط با ویروس کرونا در بیشکک همچنان برقرار است؟

چه محدودیت های مرتبط با ویروس کرونا در بیشکک همچنان برقرار است؟

Tainynews – میرا کورمانوا ، متخصص مرکز نظارت بر بهداشت و اپیدمیولوژیک دولتی ، درباره محدودیت های اعمال شده در بیشکک به دلیل عفونت ویروس کرونا گفت.

زمین بازی در مراکز خرید به دلیل همه گیری از اول آوریل به طور موقت بسته شده است. رویدادهای شلوغ محدود شده است.

حمله به کافه ها و رستوران ها برای بررسی اینکه آیا قانون استفاده از ماسک رعایت می شود ، آیا فاصله ایمن رعایت می شود ، یا ضدعفونی کننده انجام می شود.

وی گفت ، مراکز خرید و سایر مکانهای عمومی باید از مواد ضدعفونی کننده برخوردار باشند.

صبح روز 9 آوریل ، روزانه 151 مورد آلودگی به ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شد که 74 مورد آنها در بیشکک گزارش شده است.

Author: admin