معاون جدید وزیر حمل و نقل قرقیزستان نامگذاری شد

معاون جدید وزیر حمل و نقل قرقیزستان نامگذاری شد

Tainynews – آلماز تورگونبایف به عنوان معاون اول وزیر حمل و نقل ، معماری ، ساخت و ساز و ارتباطات منصوب شد.

انتصاب وی با دستور نخست وزیر اولوکبک ماریپوف در 8 آوریل تأیید شد.

وزارت گفت ، معاون رئیس دفتر دولت ، جانیبک جلالوف ، تورگونبایف را در 9 آوریل به اعضای کارکنان معرفی کرد.

Author: admin