23 بیمار کروناویروس دیگر که در قرقیزستان درمان شده اند ، 827 نفر است

23 بیمار کروناویروس دیگر که در قرقیزستان درمان شده اند ، در کل 827 نفر است

Tainynews نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: 23 بیمار کروناویروس پس از بهبودی طی 24 ساعت گذشته از بیمارستان مرخص شدند.

20 بیمار از بیمارستان در بیشکک و 3 نفر در منطقه ناریون مرخص شدند.

تعداد کل بیماران بهبود یافته تاکنون به 827 نفر رسیده است.

Author: admin